erb Polanky nad Odrou kolem roku 1920

POLANKA NAD ODROU

hledání ztraceného času

Spolky

Dechová hudba

V roce 1926.Jde o dvě spojené kapely - Polanka a Klimkovice, které hrály společně na pohřbu hudebníka Jana Hajniše 17. 9. 1944.
Snímek je vyfocen před kostelem sv. Anny. Muzikanti hudby z Polanky mají na hlavách brigadýrky, Klimkovičtí mají čepice francouzského typu ("kastrůlky"). Někteří Polančané hráli v kapele Klimkovické (Frant. Vyležík, Frant. Jalůvka, Fr. Housírek, Alfons Klapuch aj.). Z polanských hudebníků - zleva Frant. Vavroš, (asi) Jan Sýkora, Alfons Král (menší), Ant. Friedel, Viktor Hurník.

Malá hudební skupina kolem Jana Sýkory (klávesová harmonika, 2. zleva) kolem roku 1930 - 1935.
Po roce 1922, kdy odešel na vojnu kapelník Richard Figura, se kapelníci zhruba po roce střídali. Mezi následujícími devíti byl i Jan Sýkora. Byl tedy kapelníkem dechové hudby, která měla kolem 23 členů. Kromě této kapely se tvořily i malé hudební skupiny zaměřené na populární a taneční hudbu. Scházely se v letním období na zahradách ("doma" k tomu nebyly vhodné prostory), populární tehdy byly moderní saxofony - vliv rozhlasového vysílání. Na saxofony hráli dechovkoví klarinetisté, občas i ženy (vliv emeancipace, viz film Postřižiny).


Hasičský sbor

Před budovou hasičského skladiště - po roce 1926.Dělnická tělovýchovná jednota

Dělnický dům - postaven v roce 1930. Srovnání 1930, 2005


Veřejné cvičení DTJ (Dělnické tělovýchovné jednoty) v roce 1930.
Sokoli

Ženy Sokola na sokolské louce při veřejném cvičení Srovnání minulost, 2006Prostná mužů na veřejném cvičení Sokola 28.6.1931 Srovnání 1931, 2006
Sokolské divadelní představení "Husité"
Sokolská mládež v roce 1937. Spodní řada druhý vlevo od cedule Břetislav Sýkora, nahoře v brýlích Vítězslav Sýkora.
Sokolské ochotnické divadlo v Polance z období 1923 - 1930.
Po první světové válce a vzniku Československa se objevovaly hry o čsl. legionářích (bojovali ve Francii, v Itálii a v Rusku). I v Polance byli takoví bojovníci - viz jména na pomníku padlých v 1. svět. válce). Z ruské fronty byla patrně i tato neznámá divadelní hra (viz nápis "nadraži" psaný azbukou, i když nádraží je v ruštině "vokzal") umístěný na kulise = šatnách na Sokolské louce.

Snímek zachycuje tzv. "živý obraz" - jakési závěrečné seskupení účinkujících, v tomto případě cvičenců Sokola.
Bylo v módě po vzniku samostatné Československé republiky, tedy po roce 1918, až do německé okupace v roce 1938. Pak se živé obrazy objevovaly po roce 1945 (např. u divadelních ochotníků) jako projev vlasteneckého nadšení. Šatna pro cvičence, zhruba v místech dnešní nové Sokolovny, je na snímku vidět. Sokolové si na svou činnost vydělávali veřejnými cvičeními a také ochotnickým divadlem v přírodě. Tělocvičná jednota Sokol byla v Polance založena v roce 1912, v roce 1937 slavila 25. výročí založení vydala svůj almanach (byl v modrých deskách), je dosti pravděpodobné, že fotografie je buď z tohoto roku nebo přibližně z té doby.


Delegace Orla před pomníkem TGM

Po roce 1935.Skauti, skautky, vlčata a světlušky

Skauti v prvomájovém průvodu - asi rok 1946Vlčata a skautky v prvomájovém průvodu - asi rok 1946
Orlovna (bývalé fojtství)
Vyfoceno 9.7.1957, vzadu cukrárna Srovnání 1957, 2005
 

Úvod

Fotky

Kostel sv. Anny

Husův sbor

Kaple a kříže

Zámek

Obecní úřad

"Obecní" stavby

Školy

Hospody

Živnosti

Spolky

Tramvaj

Železnice

Odra

Krajinky

Rodinné domy

Pohlednice

Ostatní